...................................*Ειδήσεις - Ανταποκρίσεις - Ρεπορτάζ - Συνεντεύξεις - Videos - Διεθνή Νέα - Απόδημος Ελληνισμός *
Oδοιπορικό στα παράλια της αλησμόνητης Μ. Ασίας
et in Arcadia ego"Χαίρε Ω Χαίρε Ελευθερία" Δ. Σολωμός
28η Οκτωβρίου 1940 - 28η Οκτωβρίου 2017
Τιμούμε τους μαχητές φαντάρους που πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο, δίνοντας και την ζωή τους στην ιδέα της Ελευθερίας.... Στην μνήμη του Παναγιώτη του Πέτρου Τσαρμπού [από την Καρύταινα] που γύρισε λαβωμένος στο πόδι από το μέτωπο. Αιωνία του η μνήμη.....

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των «νέων μεταναστών»

  Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟΣ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Η διαδικασία  σύμφωνα με την οποία  μπορεί κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας που αναχώρησε το έτος 2015 στο εξωτερικό, να αλλάξει Δ.Ο.Υ. και να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, γίνεται σύμφωνα με την Πολ.1058/18-3-2015.

Συγκεκριμένα πρέπει:
Α. Μέχρι την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου, του επόμενου της αναχώρησης έτους, να υποβάλει αίτηση (Μ0) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (που ανήκε μέχρι σήμερα) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 (δήλωση μεταβολής ατομικών στοιχείων), Μ7 (δήλωση σχέσεων φορολογουμένου) και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του ή πληρεξούσιο έγγραφο, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του, στην Ελλάδα. Με την αίτηση αυτή, θα ζητά την μεταβολή του, σε φορολογικό κάτοικο εξωτερικού.
Ειδικά για όσους αναχώρησαν εντός του 2015 η προθεσμία λήγει την 10/3/2016.
Β. Να  υποβάλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην Ελλάδα, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου, του επόμενου της αναχώρησης έτους, έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την φορολογική μεταβολή και συγκεκριμένα:
Πιστοποιητικό Φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, ή την Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα),
ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε στο άλλο κράτος,
ή ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του,
ή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφερόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο κράτος.

Για όσους αναχώρησαν εντός του 2015 τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από τον φορολογικό τους εκπρόσωπο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έως την 9/9/2016.
Γ. Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι κατάλληλα θεωρημένα. Δηλαδή εάν προέρχονται από χώρα που έχει προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να είναι θεωρημένα σύμφωνα με αυτή (Apostille). (Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαίσιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί με τη χώρα μας). Σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθείται για τη θεώρηση η προξενική διαδικασία.
Δ. Τα προβλεπόμενα έγγραφα απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

Μετά την αίτηση και την εμπρόθεσμη υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων, η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται εντός δύο μηνών, να αποφανθεί σχετικά με τη φορολογική κατοικία του φορολογούμενου.
Ο φορολογούμενος που έχει υποβάλλει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον η Δ.Ο.Υ. του απαντήσει θετικά στην μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, μπορεί να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση (ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού), μέχρι την 31/12/2016.
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης από την Δ.Ο.Υ. τότε πρέπει να υποβάλλει φορολογική δήλωση (ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας) για το παγκόσμιο εισόδημά του, μέχρι την 31-12-2016.
Ο βασικότερος λόγος τυχόν απόρριψης της μεταφοράς, είναι η ύπαρξη για τον φορολογούμενο μόνιμης ή κύριας κατοικίας του στην Ελλάδα ή η συνήθης διαμονής του σε αυτή ή να θεωρείται αυτή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων βάσει των προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών του δεσμών.

Τέλος σημειώνουμε ότι όσοι φορολογούμενοι, ενώ έχουν υποβάλλει αίτηση μεταφοράς,  δεν προσκομίσουν ή προσκομίσουν εκπρόθεσμα τα παραπάνω δικαιολογητικά και δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, θα τιμωρούνται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Νίκος Δ. Καβουρίνος
Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα Κατοίκων Εξωτερικού.
- Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά
- Μέλος Σ.Τ.Α. Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
- Αντιπρόσωπος ΕΦΕΕΑ στην ΠΟΦΕΕ
- Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας  ΕΦΕΕΑ

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ομογενών μας στην Αμερική

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ομογένεια στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που οργάνωσε ο δραστήριος και φιλοπρόοδος Σύλλογος «Αθηνά», την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2016 στην αίθουσα του Iερού Nαού Αγίου Δημητρίου στο Merrick της Νέας Υόρκης. 


Οι Αρκάδες που διαμένουν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης συγκεντρώθηκαν έπειτα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για να συζητήσουν τα εξής θέματα:
  • * τη συγκέντρωση δωρεών για την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου
  • την ανανέωση των συνδρομών για το έτος 2016
  • τη διεξαγωγή του ετήσιου picnic του Συλλόγου
  • τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου
  • τη συμμετοχή του Συλλόγου στην προγραμματισμένη παρέλαση κατά την εορτή της 25ης Μαρτίου
  • τη διεξαγωγή εκδρομής στο Atlantic City
  • προσεχείς διοργανώσεις και τέλος τη συμμετοχή του Συλλόγου στην Παναρκαδική Ομοσπονδία Αμερικής, ώστε να εξασφαλιστεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ομογενών στην Ελλάδα από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Σύλλογος «Αθηνά» ιδρύθηκε το 1909, αποτελώντας ένα από τα πρώτα ελληνικά σωματεία της ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Στην εκατοντάχρονη και πλέον ιστορία του, ο Σύλλογος έχει να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στην ανάπτυξη των χωριών μας κατά τον περασμένο αιώνα.

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016

Πελοπόννησος - Σειρά "Μουσικές του Ελληνισμού" | ΚΕΠΕΜ

To 1o CD της σειράς "Μουσικές του Ελληνισμού" με αντιπροσωπευτικές ηχογραφήσεις από όλη την Πελοπόννησο, μέσα από τις αυθεντικές καταγραφές του Σίμωνα Καρά της δεκαετίας του '70. 

Η σειρά "Μουσικές του Ελληνισμού" αποτελεί έναν μουσικό ξεναγό στους τόπους όπου έζησε ο Ελληνισμός. Συνοψίζει μάλιστα τα μέχρι τώρα εκδεδομένα από το αρχείο του Σίμωνα Καρά σε βινύλια και ψηφιακούς δίσκους και συμπληρώνει τον μουσικό χάρτη του Ελληνισμού επεκτεινόμενη και στις περιοχές από όπου ακόμα δεν έχουν εκδοθεί ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά.

Πελοπόννησος - Μουσικές του Ελληνισμού - Επανέκδοση ιστορικών ηχογραφήσεων από το Αρχείο Σίμωνος και Αγγελικής Καρά

Έκδοση ιστορικών ηχογραφήσεων από την Πελοπόννησο
ΚΕΠΕΜ Σίμων Καράς

Αγαπητοί μας,
το Κέντρο μας εξέδωσε σε CD τις ιστορικές ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά από την Πελοπόννησο, τις οποίες ο Σίμωνας Καράς είχε εκδώσει σε δίσκο βινυλίου τη δεκαετία του '70.
Σας επισυνάπτουμε το δελτίο τύπου της έκδοσης και φωτογραφία του εξωφύλλου, ενώ στο παρακάτω λινκ θα βρείτε ένα βίντεο όπου ακούγονται αποσπάσματα από τα κομμάτια του CD και φαίνονται εικόνες από το περιεχόμενο του εντύπου.
https://www.youtube.com/watch?v=sVnRiXqQHqU
Παρακαλούμε όπως ανακοινώσετε την σημαντική αυτή έκδοση που αφορά τη μουσική παράδοση της Πελοποννήσου από τη σελίδα σας και οπουδήποτε αλλού εσείς κρίνετε, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων!
Με εκτίμηση,
Δημήτριος Μαντζούρης
Υπεύθυνος εκδόσεων
τηλ. 6972261442
--------------------------------------------------------------------------------------
Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής
Ωδείο "ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ"Έρσης 9 και Πουλχερίας, Λόφος του Στρέφη, 11473 Αθήνα
Τηλ: 210 8237447, Φαξ: 210 8811930, www.simonkaras.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΚΕΠΕΜ, Έρσης 9 και Πουλχερίας, Λόφος Στρέφη, 11473 Αθήνα.


~~~~~~~~~~~~~~

«Μουσικές του Ελληνισμού»: Μία σειρά δεκαέξι CD, μονών η διπλών, ένας μουσικός ξεναγός στους τόπους του Ελληνισμού μέσα από αυθεντικές ηχογραφήσεις από το αρχείο του Σίμωνα Καρά. Το ΚΕΠΕΜ εγκαινιάζει μία νέα σειρά ψηφιακών δίσκων, η οποία θα περιλάβει τις επιτόπιες ηχογραφήσεις που εκδόθηκαν από τον Σίμωνα Καρά στην ιστορική εκείνη σειρά των βινυλίων της δεκαετίας του ’70, καθώς και όσες αργότερα συμπεριελήφθησαν ως επιπλέον κομμάτια στη σειρά των ψηφιακών δίσκων που κυκλοφόρησε. Η παρούσα σειρά, λοιπόν, θα περιλάβει το σύνολο των εκδοθέντων ηχογραφήσεων, αλλά και θα συμπληρώσει τη σειρά εκείνη με ηχογραφήσεις από τις περιοχές που δεν πρόλαβαν να εκδοθούν, όπως η Κύπρος, ο Πόντος, η Καππαδοκία, οι Β. Σποράδες, τα Βόρεια Δωδεκάνησα και αρκετά νησιά των Κυκλάδων.
Με φρέσκια ματιά λοιπόν, σε εξαιρετικά καλαίσθητες εκδόσεις, επανακυκλοφορεί και συμπληρώνεται η ιστορική εκείνη σειρά των δίσκων, η οποία αποτέλεσε σημείο αναφοράς, καθώς για πρώτη φορά τόσο συστηματικά και μέσα από εξαιρετικής ποιότητας επιτόπιες ηχογραφήσεις παρουσιάστηκε στο κοινό ο χάρτης της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
Το πρώτο CD της σειράς ‒αφιερωμένο στη μνήμη του Σίμωνα Καρά‒ αφορά τη μουσική παράδοση της Πελοποννήσου. Δεκαπέντε αντιπροσωπευτικά τραγούδια από ολόκληρη την Πελοπόννησο· της τάβλας και του χορού, του γάμου και του γλεντιού, πατινάδες και εποχικά (του θέρους, του τρύγου, πασχαλινά, κάλαντα) και άλλα, μέσα από εκτελέσεις ντόπιων μουσικών και τραγουδιστών· από τα Βάτικα της Νεάπολης μέχρι την Πάτρα και από την Τσακωνιά μέχρι την Ολυμπία. Η έκδοση είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς οι ηχογραφήσεις που περιλαμβάνει διασώζουν το τοπικό μουσικό χρώμα κάθε περιοχής και το παλαιό ήθος εκτέλεσης των σκοπών και των τραγουδιών, κάτι που σήμερα δύσκολα συναντά κανείς στο Μοριά. Έτσι, σε κάποιες περιοχές κυριαρχεί το κλαρίνο, όπως ακούγεται στα κομμάτια από την Αχαΐα και τη Γορτυνία, ενώ σε άλλες το βιολί, όπως συμβαίνει στα κομμάτια από την Τσακωνιά και τη Μεσσηνία. Αξιοπρόσεκτη και η ηχογράφηση από το Λειβάρτζι Καλαβρύτων, ένα εξαιρετικό τσάμικο με πίπιζες (τις λεγόμενες αλλιώς καραμούτζες), το παλιότερο προφανώς όργανο της περιοχής.
Στο συνοδευτικό (δίγλωσσο) βιβλίο διορθώνονται οι στίχοι των τραγουδιών, οι οποίοι μάλιστα συμπληρώνονται βάσει των σημειώσεων του ίδιου του Σίμωνα Καρά κατά την καταγραφή, τα στοιχεία ταυτότητας της κάθε ηχογράφησης (τόπος και χρόνος), καθώς και τα ονόματα των συντελεστών. Το έντυπο περιλαμβάνει επιπλέον ένα συνοπτικό κείμενο που παρουσιάζει το γενικό χρονικό των καταγραφών του Σίμωνα Καρά, καθώς και το κείμενο του Σίμωνα Καρά για τα τραγούδια, τους ρυθμούς, τους χορούς και τα μουσικά όργανα του Μοριά, το ίδιο εκείνο που είχε συμπεριληφθεί στον δίσκο βινυλίου με τα τραγούδια της Πελοποννήσου.
Τέλος, η έκδοση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό από τους τοπικούς συλλόγους και τις οικογένειες των οργανοπαικτών, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή προκειμένου να τεκμηριώσουμε τα στοιχεία των συντελεστών της έκδοσης. Το σπάνιο και ανέκδοτο αυτό φωτογραφικό υλικό, πλαισιώνει με τον πιο ταιριαστό τρόπο, αισθητικά αλλά και ουσιαστικά, τις ιστορικές αυτές ηχογραφήσεις.

Πληροφορίες για την έκδοση:
6936774638 (υπεύθυνος πωλητηρίου ΚΕΠΕΜ),

Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΨΕΜΑ

Αθανάσιος Διάκος 1788-1821
Του Κωνσταντίνου Χολέβα*


Μιλώντας στις αρχές Δεκεμβρίου κατά την παρουσίαση της ψηφιοποιήσεως του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έδειξε ένα σωζόμενο χειρόγραφο του Αθανασίου Διάκου και τόνισε: «Αυτή η επιστολή είναι γραμμένη με αίμα»! Συνέχισε δε λέγοντας ότι στους ιστορικούς που θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία, ώστε να γίνουμε αρεστοί στους Τούρκους, θα απαντήσουμε με χιλιάδες έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια για την Εκκλησία και το Γένος.
Η αποδομητική σχολή των μεταμοντέρνων ιστοριογράφων ανέλαβε με εντολή Τσίπρα την επανασυγγραφή των σχολικών βιβλίων Ιστορίας με τρεις κυρίως στόχους: 1) Να αμφισβητηθεί ο ρόλος της Ορθοδοξίας ως συστατικού στοιχείου της εθνικής μας ταυτότητας. 2) Να κατηγορηθεί ως ανύπαρκτη η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. 3) Να εξωραϊσθεί ο ρόλος των Οθωμανών και των Νεοτούρκων και να ξεχαστούν τα εγκλήματά τους ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις μας με τους προκλητικούς γείτονες. Στην ιδεολογικά φορτισμένη και επιστημονικά απαράδεκτη αυτή αλλοίωση του παρελθόντος η σοβαρή ιστοριογραφία απαντά με τεκμηριωμένα μελετήματα και με πλήθος πηγών. Οι αποδομητές του Έθνους και της Ιστορίας σπανίως παραπέμπουν σε πηγές, αποδείξεις και γεγονότα. Κατά κανόνα διαστρεβλώνουν το παρελθόν και το ερμηνεύουν με τους παραμορφωτικούς φακούς της παγκοσμιοποιημένης, διεθνιστικής και υλιστικής αντιλήψεώς τους.
Μία αξιόλογη προσπάθεια, την οποία πρέπει να γνωρίσουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη Νεοελληνική Ιστορία, είναι η διοργάνωση από την Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος της Εκκλησίας της Ελλάδος δέκα συνεδρίων για την Τουρκοκρατία και το 1821. Ήδη πραγματοποιήθηκαν τα τέσσερα. Στα επόμενα έτη θα διεξάγεται ένα κάθε χρόνο μέχρι να φτάσουμε συν Θεώ στο 10ο συνέδριο το 2021, όταν θα συμπληρώνονται 200 ακριβώς χρόνια από τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση. Οι τρεις πρώτοι τόμοι των Πρακτικών έχουν ήδη κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ και τα θέματά τους είναι τα ακόλουθα:

Α΄ Τόμος, δηλαδή το Συνέδριο του 2012, με τίτλο: Ιστοριογραφία και Πηγές για την ερμηνεία του 1821. Β΄ Τόμος, δηλαδή το Συνέδριο του 2013, με τίτλο: Η ζωή των υποδούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας. Γ΄ Τόμος, δηλαδή το Συνέδριο του 2014, με τίτλο: Ορθόδοξη Εκκλησία και διαφύλαξη της Εθνικής Ταυτότητας- Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός- Νεομάρτυρες- Επαναστατικά Κινήματα. Ο Δ΄ Τόμος με τα Πρακτικά του Συνεδρίου του 2015 θα έχει τίτλο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός, ενώ το Ε΄ Συνέδριο θα λάβει χώραν το φθινόπωρο του 2016 με αντικείμενο τον Φιλελληνισμό και τη Διπλωματία του Αγώνος.
Στο ίδιο πλαίσιο θεωρώ ότι είναι αξιόλογη και η συστηματική ενασχόληση με την περίοδο της Τουρκοκρατίας και του 1821 από τον γνωστό συγγραφέα και εκδότη του περιοδικού ΑΡΔΗΝ Γιώργο Καραμπελιά. Μετά το ογκώδες έργο του για το 1204 και τη διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού, ο συγγραφέας εξέδωσε προσφάτως από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις τον Β΄ Τόμο με τίτλο: «1821- Η Παλιγγενεσία». Οι δύο τόμοι εντάσσονται στη σειρά με γενικό τίτλο: «1204- 1922: Η διαμόρφωση του Νέου Ελληνισμού». Ήδη προαναγγέλλεται η προετοιμασία του Γ΄ Τόμου με θέμα τη σύγκρουση- συνύπαρξη (;) της Ορθοδοξίας με τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό στην ιδεολογική προετοιμασία του Αγώνος για την Ελευθερία.

Ο παρών Β΄τόμος έχει 700 σελίδες και πλουσιωτάτη βιβλιογραφία. Ο Γ. Καραμπελιάς τεκμηριώνει όσα λέγει και γράφει και τα έργα του είναι αποτελέσματα επισταμένης και επίμονης έρευνας σε βιβλιοθήκες, αρχεία και πηγές. Καταρρίπτει τον μύθο ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι γνήσιο τέκνο της Γαλλικής ή/ και της Αμερικανικής Επαναστάσεως. Υπογραμμίζει με πάμπολλα τεκμήρια τη διαχρονική συνέχεια του Έθνους και τοποθετεί στο 1204 τη γέννηση του Νέου Ελληνισμού. Υποστηρίζει την ύπαρξη Κρυφού Σχολειού και αποδεικνύει ως ανιστόρητους όσους το αρνούνται. Τονίζει τον εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό ρόλο των Κοινοτήτων επί Τουρκοκρατίας. Καταδεικνύει την ταυτόχρονη και παράλληλη χρήση των όρων Ρωμηός, Γραικός και Έλληνας, γεγονός το οποίο ουδέποτε οδήγησε τους προγόνους μας σε αμφισβήτηση της ελληνικής ταυτότητάς τους.
Γράφει χαρακτηριστικά στον Πρόλογό του ο Γ. Καραμπελιάς: «Απέναντι στους αλλόθρησκους Οθωμανούς και τον επιθετικό και κάποτε ένοπλο καθολικισμό, η ορθοδοξία καθίσταται το ζωτικό στοιχείο της Αντίστασης. Ορθοδοξία και ελληνισμός σχεδόν θα ταυτιστούν κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων, οι δε αμφισβητήσεις αυτής της ταύτισης από τον Πλήθωνα, τον Βησαρίωνα, τον Αλλάτιο θα παραμείνουν ισχνές και περθωριακές: ο ελληνισμός θα αντισταθεί στους Τούρκους και στους Λατίνους διά της ορθοδοξίας. Η μεγάλη ησυχαστική «επανάσταση», στα μέσα του 14ου αιώνα, βρίσκεται στο πνευματικό υπόβαθρο αυτής της αντίστασης, διότι επέμεινε στην ταυτότητα της ορθοδοξίας, έναντι όχι μόνον των μουσουλμάνων οθωμανών αλλά και των θεωρητικά «ομοδόξων» Λατίνων….. Διέσωζε όχι μόνο την ταυτότητα Ορθόδοξος- Ρωμηός- Έλληνας, αλλά και την ελληνική γλώσσα και τη φιλοσοφική μας προσωπικότητα απέναντι στη δυτική νοησιαρχία και τον ανατολικό μονοφυσιτισμό» (σελ. 17-18).
Ο Καραμπελιάς επικρίνει, γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, την αποδομητική ιστοριογραφία των δύο τελευταίων δεκαετιών, η οποία επιχειρεί σήμερα να επιβληθεί στην Παιδεία μας και να πάρει εκδίκηση για την απόσυρση του βιβλίου της Μ. Ρεπούση. Ευτυχώς για το Έθνος υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία καταγράφουν μία Ιστορία γραμμένη με αίμα και όχι με ψέμα.

__________
* Άρθρο του συγγραφέα  στην εφημερίδα "ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ", Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015